تولید کننده تلویزیون شهری , اجاره تلویزیون شهری, قیمت تلویزیون شهری